Nghĩa Của Từ

 • Move nghĩa là gì

  Move nghĩa là gì
  động từ chuyển, di chuyển, chuyển dịch, xê dịch, đổi chỗ, dời chỗ ...
 • Tiến bộ trong tiếng Trung là gì

  Tiến bộ trong tiếng Trung là gì
  Ngữ chủ vị Thông báo:Tổng khai giảng khoá học online tiếng...
 • Running là gì

  Running là gì
  Cà phê trong tiếng Anh là gì Đi uống cà phê tiếng Anh là...
 • Lift weights là gì

  Lift weights là gì
  weight-lift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight-lift giọng bản...
 • Chơi đẹp nghĩa Tiếng Anh là gì

  Chơi đẹp nghĩa Tiếng Anh là gì
  Looks like we couldn't find the content. :(
 • Flute nghĩa tiếng Việt là gì

  Flute nghĩa tiếng Việt là gì
  Ý nghĩa của từ khóa: flute ...
 • Padding CNN là gì

  Padding CNN là gì
  Bài đăng này đã không được cập nhật trong 3...
 • 05er là gì

  05er là gì
  K-pop không chỉ là âm nhạc, K-pop là cả một ngành công nghiệp văn hoá. Bước chân vào thế giới K-pop,...
 • Violet nghĩa Tiếng Anh là gì

  Violet nghĩa Tiếng Anh là gì
  violet-purple nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm violet-purple giọng bản...
 • Send là gì trên Facebook

  Send là gì trên Facebook
  Ngoại động từ Sửa đổi send /sɛnd/ ngoại động từ, động từ quá khứ và quá khứ phân từ sent /sɛnt/ Gửi, chuyển (đi) cái gì đó; thu xếp, xếp đặt, sắp...
 • Adj là gì

  Adj là gì
  1. Tính từ trong tiếng Anh là gì? (Adjectives) Tính từ...
 • Training là gì tiếng Việt

  Training là gì tiếng Việt
  training * danh từ - sự dạy dỗ, sự rèn luyện; sự đào tạo =training of troops+ sự luyện quân - (thể dục,thể thao) sự tập dượt =to go into training+ bước vào đợt tập...
 • Elise có nghĩa là gì

  Elise có nghĩa là gì
  Elise (Tên xưng hô) Elise là tên dành cho nữ. Tên là một dạng của Elisabeth và...
 • Go skating nghĩa là gì

  Go skating nghĩa là gì
  skating * danh từ - môn trượt băng Probably related with: skating trượt băng ; trượt patin ; trượt ván gì cả ; trượt ván ; skating trượt băng ; trượt patin ; trượt ván gì cả...
 • Account nghĩa là gì

  Account nghĩa là gì
  Danh từSửa đổi account (số nhiều accounts) Sự tính toán. to cast account  tính toán Sự kế toán; sổ sách, kế toán. to keep accounts  giữ sổ sách kế toánprofit and loss account...