Cái mắt đọc tiếng anh là gì

cai-mat-doc-tieng-anh-la-gi-img1
hair: tóc                                                  forehead: trán                                        
temple: thái dương eyebrow: lông mày
eyelash: lông mi eye: mắt
iris: tròng đen ear: tai
cheek: má nose: mũi
nostril: lỗ mũi jaw: hàm
lip: môi mouth: miệng
neck: cổ chin: cằm

Theo 7 ESL

Cách Đọc Từ
Xem thêm