Cis man nghĩa là gì

Người hợp giới (tiếng Anh: Cisgender, hoặc Cissexual, thường được viết gọn lại thành Cis) là thuật ngữ dùng để chỉ những người có bản dạng giới khớp với giới tính sinh học của cơ thể. Ví dụ, một người nhìn nhận bản thân là nữ, và mang những đặc điểm giới tính của một người nữ giới thì được gọi là người phụ nữ hợp giới. Thuật ngữ người hợp giới là từ trái nghĩa của từ người chuyển giới.[1][2]

Một số thuật ngữ có liên quan: Định chuẩn hoá Hợp giớiChủ nghĩa độc tôn Hợp giới.