Đại Công tước là gì

Công tước (tiếng Trung: 公爵; bính âm: Gōngjué, tiếng Anh: Duke, tiếng Pháp: Duc) là 1 tước hiệu xếp sau Hoàng đế, Quốc vương, Phó vương và Đại Công tước trong hệ thống tước hiệu quý tộc Châu Âu và Đông Á.

Thứ bậc Hoàng tộc, Quý tộc và Hiệp sĩ
dai-cong-tuoc-la-gi-img1
Hoàng đế & Hoàng hậu
Nữ hoàng & Hoàng tế
Thái hoàng thái hậu
Hoàng thái hậu / Thái thượng hoàng hậu
Hoàng thái phi
Vương thái hậu / Vương đại phi
Quốc vương & Vương hậu
Nữ vương & Vương phu
Thái tử & Thái tử phi
Thế tử & Thế tử tần
Công chúa & Phò mã
Đại Thân vương & Đại Vương phi
Đại Công tước & Đại Công tước phu nhân
Thân vương & Vương phi
Phó vương & Phó vương phi
Quận chúa & Quận mã
Huyện chúa & Huyện mã
Công tước & Công tước phu nhân
Hầu tước & Hầu tước phu nhân
Bá tước & Bá tước phu nhân
Tử tước & Tử tước phu nhân
Nam tước & Nam tước phu nhân
Hiệp sĩ & Nữ Tước sĩ

Tùy vào từng thời kì và mỗi quốc gia mà hệ thống Công tước có nhiều điểm giống nhau lẫn khác nhau.

Mục lục

  • 1 Nguồn gốc
  • 2 Chi tiết về tước hiệu
  • 2.1 Đông Á
  • 2.2 Châu Âu
  • 3 Vấn đề giải nghĩa
  • 4 Các Công tước nổi tiếng
  • 4.1 Anh
  • 4.2 Tây Ban Nha
  • 4.3 Thụy Điển
  • 5 Tham khảo