Film đọc là gì

Đã nghe: 771K lần

trong:

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Bosna
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Thổ
 • Tiếng Basque
 • Tiếng Croatia
 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Tây Frisia
 • Tiếng Luxembourg
 • Tiếng Hungary
 • Tiếng Na Uy
 • Tiếng Đan Mạch
 • Tiếng Séc
 • Tiếng Afrikaans
 • Tiếng Ba Lan
 • Tiếng Khoa học quốc tế
 • Tiếng Romania
 • Tiếng Slovakia
 • Tiếng Slovenia
 • Tiếng Azerbaijan
 • Tiếng Estonia
 • Tiếng Hà Lan
 • Tiếng Thụy Điển
 • Tiếng Serbia

film phát âm trong Tiếng Anh [en] fɪlm Thổ âm:
Âm giọng Mỹ Âm giọng Anh Các âm giọng khác Âm giọng Mỹ

 • phát âm film Phát âm của floridagirl (Nữ từ Hoa Kỳ)

11 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

 • phát âm film Phát âm của JessicaMS (Nữ từ Hoa Kỳ)

3 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

 • phát âm film Phát âm của NipponJapan (Nam từ Hoa Kỳ)

2 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

 • phát âm film Phát âm của mmdills22 (Nữ từ Hoa Kỳ)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

 • phát âm film Phát âm của JerrySun (Nam từ Hoa Kỳ)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

 • phát âm film Phát âm của Atalina (Nữ từ Hoa Kỳ)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

 • phát âm film Phát âm của barbaraalexander (Nữ từ Hoa Kỳ)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

 • phát âm film Phát âm của wleman (Nam từ Hoa Kỳ)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x Âm giọng Anh

 • phát âm film Phát âm của Carmanach (Nam từ Ireland)

1 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

 • phát âm film Phát âm của eggypp (Nam từ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

 • phát âm film Phát âm của winterfrost (Nữ từ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

 • phát âm film Phát âm của Kareena (Nữ từ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

 • phát âm film Phát âm của erinhebden6 (Nữ từ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

 • phát âm film Phát âm của Barra (Nam từ Ireland)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x Các âm giọng khác

 • phát âm film Phát âm của NatalieHodge (Nữ từ Canada)

-1 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm film trong Tiếng Anh Chia sẻ phát âm từ film trong Tiếng Anh:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email   Cụm từ

film ví dụ trong câu

This is the most boring film ever! There's no action  phát âm This is the most boring film ever! There's no action  Phát âm của shanefranknicholls (Nam từ Úc)

I am really hoping to see that film this week.  phát âm I am really hoping to see that film this week.  Phát âm của barbaraalexander (Nữ từ Hoa Kỳ) Bản dịch

Bản dịch của film

Định nghĩa - Từ đồng nghĩa

Định nghĩa của film

 • a form of entertainment that enacts a story by sound and a sequence of images giving the illusion of continuous movement
 • a medium that disseminates moving pictures
 • photographic material consisting of a base of celluloid covered with a photographic emulsion; used to make negatives or transparencies

Từ đồng nghĩa với film

 • phát âm capture capture  [en]
 • phát âm shoot shoot  [en]
 • phát âm record record  [en]
 • phát âm movie movie  [en]
 • phát âm motion picture motion picture  [en]
 • phát âm cinema cinema  [en]
 • phát âm cartoon cartoon  [en]
 • phát âm dramatisation dramatisation  [en]
 • phát âm dramatization dramatization  [en]
 • make a motion picture

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

film phát âm trong Tiếng Pháp [fr] film

 • phát âm film Phát âm của Justyna (Nữ từ Pháp)

4 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

 • phát âm film Phát âm của decopi (Nam từ Bỉ)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

 • phát âm film Phát âm của villers (Nam từ Pháp)

-1 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

 • phát âm film Phát âm của PVRtranslations (Nữ từ Pháp)

-1 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm film trong Tiếng Pháp Chia sẻ phát âm từ film trong Tiếng Pháp:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email   Cụm từ

film ví dụ trong câu

Le travail des cameramans dans ce film est extraordinaire  phát âm Le travail des cameramans dans ce film est extraordinaire  Phát âm của Pat91 (Nam từ Pháp)

Le soir, je regarde les actualités puis je choisis un bon film phát âm Le soir, je regarde les actualités puis je choisis un bon film  Phát âm của Aurelien41 (Nam từ Pháp) Bản dịch

Bản dịch của film

Định nghĩa - Từ đồng nghĩa

Định nghĩa của film

 • pellicule fine recouvrant une surface
 • pellicule recouverte d'une couche sensible à la lumière
 • oeuvre cinématographique

Từ đồng nghĩa với film

 • phát âm couche couche  [fr]
 • phát âm pellicule pellicule  [fr]
 • phát âm surface surface  [fr]
 • phát âm bande bande  [fr]
 • phát âm cliché cliché  [fr]
 • phát âm cinéma cinéma  [fr]
 • phát âm cinématographe cinématographe  [fr]
 • phát âm cinoche cinoche  [fr]
 • phát âm documentaire documentaire  [fr]
 • cinérama

film phát âm trong Tiếng Đức [de]

 • phát âm film Phát âm của Vortarulo (Nam từ Đức)

4 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

 • phát âm film Phát âm của Thonatas (Nam từ Đức)

1 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

 • phát âm film Phát âm của ReinerSelbstschuss (Nữ từ Đức)

1 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm film trong Tiếng Đức Chia sẻ phát âm từ film trong Tiếng Đức:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email   Cụm từ

film ví dụ trong câu

Du musst dir diesen Film anschauen  phát âm Du musst dir diesen Film anschauen  Phát âm của fw3493af (Nữ từ Đức)

Mir gefällt der Film.  phát âm Mir gefällt der Film.  Phát âm của frikoe (Nam từ Đức) Bản dịch

Bản dịch của film

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa với film

 • phát âm Bildfolge Bildfolge  [de]
 • phát âm Filmrolle Filmrolle  [de]
 • phát âm Streifen Streifen  [de]
 • phát âm Bedeckung Bedeckung  [de]
 • phát âm Lage Lage  [de]
 • phát âm Schicht Schicht  [de]
 • phát âm Überzug Überzug  [de]
 • bildstreifen
 • firnis (f)
 • filmwerk

film phát âm trong Tiếng Ý [it]

 • phát âm film Phát âm của Heracleum (Nam từ Ý)

2 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

 • phát âm film Phát âm của giurrero (Nam từ Ý)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm film trong Tiếng Ý Chia sẻ phát âm từ film trong Tiếng Ý:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email   Cụm từ

film ví dụ trong câu

Non mi piacciono i film storici.  phát âm Non mi piacciono i film storici.  Phát âm của MichiPerla (Nữ từ Ý)

Questo film mi è piaciuto.  phát âm Questo film mi è piaciuto.  Phát âm của AZ85 (Nam từ Ý)

Questo film mi è piaciuto.  phát âm Questo film mi è piaciuto.  Phát âm của giorgiospizzi (Nam từ Ý) Bản dịch

Bản dịch của film

film phát âm trong Tiếng Bosna [bs]

 • phát âm film Phát âm của sabibobi (Nữ từ Bosna và Hercegovina)

1 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

 • phát âm film Phát âm của Amirbasic (Nam từ Hoa Kỳ)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm film trong Tiếng Bosna Chia sẻ phát âm từ film trong Tiếng Bosna:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email   Bản dịch

Bản dịch của film

film phát âm trong Tiếng Tây Ban Nha [es] Thổ âm:
Âm giọng Tây Ban Nha Âm giọng Tây Ban Nha

 • phát âm film Phát âm của Covarrubias (Nam từ Tây Ban Nha)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm film trong Tiếng Tây Ban Nha Chia sẻ phát âm từ film trong Tiếng Tây Ban Nha:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email   Bản dịch

Bản dịch của film

film phát âm trong Tiếng Thổ [tr]

 • phát âm film Phát âm của kiddopedia (Nam từ Thổ Nhĩ Kỳ)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

 • phát âm film Phát âm của dilekc (Nữ từ Thổ Nhĩ Kỳ)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

 • phát âm film Phát âm của melissaki (Nữ từ Thổ Nhĩ Kỳ)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

 • phát âm film Phát âm của confere (Nam từ Thổ Nhĩ Kỳ)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm film trong Tiếng Thổ Chia sẻ phát âm từ film trong Tiếng Thổ:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email   Cụm từ

film ví dụ trong câu

Film sırasında konuştular.  phát âm Film sırasında konuştular.  Phát âm của aykabo (Nam từ Bỉ)

İnsanlar film izliyor  phát âm İnsanlar film izliyor  Phát âm của irfandotco (Nam từ Thổ Nhĩ Kỳ)

İnsanlar film izliyor  phát âm İnsanlar film izliyor  Phát âm của EnsarDeniz (Nam từ Thổ Nhĩ Kỳ) Bản dịch

Bản dịch của film

film phát âm trong Tiếng Basque [eu]

 • phát âm film Phát âm của alfon (Nam từ Tây Ban Nha)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm film trong Tiếng Basque Chia sẻ phát âm từ film trong Tiếng Basque:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email   Bản dịch

Bản dịch của film

film phát âm trong Tiếng Croatia [hr]

 • phát âm film Phát âm của teilki (Nữ từ Đức)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm film trong Tiếng Croatia Chia sẻ phát âm từ film trong Tiếng Croatia:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email   Cụm từ

film ví dụ trong câu

Gledao sam horor film. I watched a horror movie.  phát âm Gledao sam horor film. I watched a horror movie.  Phát âm của mirad (Nữ từ Bosna và Hercegovina) Bản dịch

Bản dịch của film

film phát âm trong Tiếng Indonesia [ind]

 • phát âm film Phát âm của kansai2kansas (Nam từ Hoa Kỳ)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm film trong Tiếng Indonesia Chia sẻ phát âm từ film trong Tiếng Indonesia:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email   Bản dịch

Bản dịch của film

film phát âm trong Tiếng Tây Frisia [fy]

 • phát âm film Phát âm của Bakkert (Nữ từ Hà Lan)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm film trong Tiếng Tây Frisia Chia sẻ phát âm từ film trong Tiếng Tây Frisia:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email   Bản dịch

Bản dịch của film

film phát âm trong Tiếng Luxembourg [lb]

 • phát âm film Phát âm của piral58 (Nam từ Luxembourg)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm film trong Tiếng Luxembourg Chia sẻ phát âm từ film trong Tiếng Luxembourg:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email   Bản dịch

Bản dịch của film

film phát âm trong Tiếng Hungary [hu]

 • phát âm film Phát âm của lszy (Nữ từ Hungary)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

 • phát âm film Phát âm của Frankie (Nam từ Hungary)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm film trong Tiếng Hungary Chia sẻ phát âm từ film trong Tiếng Hungary:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email   Cụm từ

film ví dụ trong câu

Ez a film szinkronizálva van.  phát âm Ez a film szinkronizálva van.  Phát âm của neywyw (Nữ từ Hungary) Bản dịch

Bản dịch của film

film phát âm trong Tiếng Na Uy [no]

 • phát âm film Phát âm của aniaschmania (Nữ từ Na Uy)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm film trong Tiếng Na Uy Chia sẻ phát âm từ film trong Tiếng Na Uy:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email   Bản dịch

Bản dịch của film

film phát âm trong Tiếng Đan Mạch [da]

 • phát âm film Phát âm của Stum (Nữ từ Đan Mạch)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm film trong Tiếng Đan Mạch Chia sẻ phát âm từ film trong Tiếng Đan Mạch:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email   Bản dịch

Bản dịch của film

film phát âm trong Tiếng Séc [cs]

 • phát âm film Phát âm của billyjean (Nữ từ Cộng hòa Séc)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm film trong Tiếng Séc Chia sẻ phát âm từ film trong Tiếng Séc:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email   Cụm từ

film ví dụ trong câu

můj oblíbený film je  phát âm můj oblíbený film je  Phát âm của hellpavlikova (Nữ từ Cộng hòa Séc) Bản dịch

Bản dịch của film

film phát âm trong Tiếng Afrikaans [af]

 • phát âm film Phát âm của melder319 (Nữ từ Nam Phi)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm film trong Tiếng Afrikaans Chia sẻ phát âm từ film trong Tiếng Afrikaans:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email   Bản dịch

Bản dịch của film

film phát âm trong Tiếng Ba Lan [pl]

 • phát âm film Phát âm của swrer (Nam từ Ba Lan)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm film trong Tiếng Ba Lan Chia sẻ phát âm từ film trong Tiếng Ba Lan:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email   Cụm từ

film ví dụ trong câu

Ten film, czy to nie doskonały obraz powojennych marzeń naszego narodu?  phát âm Ten film, czy to nie doskonały obraz powojennych marzeń naszego narodu?  Phát âm của Wojtula (Nam từ Hoa Kỳ)

Mój ulubiony film to "Gwiezdne wojny".  phát âm Mój ulubiony film to "Gwiezdne wojny".  Phát âm của polz1 (Nam từ Ba Lan) Bản dịch

Bản dịch của film

film phát âm trong Tiếng Khoa học quốc tế [ia]

 • phát âm film Phát âm của McDutchie (Nam từ Hà Lan)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm film trong Tiếng Khoa học quốc tế Chia sẻ phát âm từ film trong Tiếng Khoa học quốc tế:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email   Bản dịch

Bản dịch của film

film phát âm trong Tiếng Romania [ro]

 • phát âm film Phát âm của RospeakerNik (Nam từ Romania)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm film trong Tiếng Romania Chia sẻ phát âm từ film trong Tiếng Romania:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email   Bản dịch

Bản dịch của film

film phát âm trong Tiếng Slovakia [sk]

 • phát âm film Phát âm của ucok (Nam từ Slovakia)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm film trong Tiếng Slovakia Chia sẻ phát âm từ film trong Tiếng Slovakia:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email   Cụm từ

film ví dụ trong câu

Druhý film je kratší.  phát âm Druhý film je kratší.  Phát âm của anicka_dusicka (Nữ từ Slovakia) Bản dịch

Bản dịch của film

film phát âm trong Tiếng Slovenia [sl]

 • phát âm film Phát âm của whitelion (Nữ từ Slovenia)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm film trong Tiếng Slovenia Chia sẻ phát âm từ film trong Tiếng Slovenia:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email   Bản dịch

Bản dịch của film

film phát âm trong Tiếng Azerbaijan [az]

 • phát âm film Phát âm của sevinc (Nữ từ Azerbaijan)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm film trong Tiếng Azerbaijan Chia sẻ phát âm từ film trong Tiếng Azerbaijan:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email   Bản dịch

Bản dịch của film

film phát âm trong Tiếng Estonia [et]

 • phát âm film Phát âm của allaraz (Nam từ Phần Lan)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm film trong Tiếng Estonia Chia sẻ phát âm từ film trong Tiếng Estonia:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email   Bản dịch

Bản dịch của film

film phát âm trong Tiếng Hà Lan [nl]

 • phát âm film Phát âm của LanguageFeelings (Nữ từ Hà Lan)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm film trong Tiếng Hà Lan Chia sẻ phát âm từ film trong Tiếng Hà Lan:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email   Cụm từ

film ví dụ trong câu

Hoe kunnen ze zich verheugen op de nieuwe Star Wars film?  phát âm Hoe kunnen ze zich verheugen op de nieuwe Star Wars film?  Phát âm của avinu (Nữ từ Hà Lan)

Laten we de film 'Honderdeneen Dalmatiërs' kijken  phát âm Laten we de film 'Honderdeneen Dalmatiërs' kijken  Phát âm của misterycalwoman (Nữ từ Hà Lan) Bản dịch

Bản dịch của film

film phát âm trong Tiếng Thụy Điển [sv]

 • phát âm film Phát âm của kaminix (Nam từ Thụy Điển)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm film trong Tiếng Thụy Điển Chia sẻ phát âm từ film trong Tiếng Thụy Điển:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email   Cụm từ

film ví dụ trong câu

en film phát âm en film  Phát âm của pernys32 (Nam từ Thụy Điển)

Jag är intresserad av film phát âm Jag är intresserad av film  Phát âm của dwaiza (Nữ từ Thụy Điển) Bản dịch

Bản dịch của film

film phát âm trong Tiếng Serbia [sr]

 • phát âm film Phát âm của TheStefan12345 (Nam từ Serbia)

0 bình chọn Tốt Tệ

Thêm vào mục ưa thích

Tải về MP3 Chia sẻ x

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm film trong Tiếng Serbia Chia sẻ phát âm từ film trong Tiếng Serbia:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email   Bản dịch

Bản dịch của film

film đang chờ phát âm trong:

 • Ghi âm từ film film [br] Bạn có biết cách phát âm từ film?
 • Ghi âm từ film film [nl] Bạn có biết cách phát âm từ film?
 • Ghi âm từ film film [nn] Bạn có biết cách phát âm từ film?
 • Ghi âm từ film film [sq] Bạn có biết cách phát âm từ film?
 • Ghi âm từ film film [uz] Bạn có biết cách phát âm từ film?
 • Ghi âm từ film film [bi] Bạn có biết cách phát âm từ film?

Từ ngẫu nhiên: interesting, Chicago, Florida, dude, April