Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học là gì

Hợp chất thiên nhiên (hay hợp chất tự nhiên, natural product) là các chất hóa học có nguồn gốc từ thiên nhiên hoặc được con người tách ra từ các loại động vật, thực vật trong tự nhiên có thể có hoạt tính sinh học hoặc có tác dụng dược học dùng để làm thuốc. Ngành hóa học chuyên nghiên cứu để chiết tách và chuyển hóa các hợp chất tự nhiên gọi là ngành hóa học các hợp chất thiên nhiên (hay hóa học các hợp chất tự nhiên).

Paclitaxel (Taxol) là một hợp chất thiên nhiên được tách ra từ cây Thủy tùng được sử dụng trong hóa trị

Mục lục

 • 1 Phân loại
 • 2 Chức năng
 • 3 Sinh tổng hợp
 • 4 Nguồn gốc
 • 5 Ứng dụng trong y học
 • 6 Phân lập và tinh khiết hóa
 • 7 Tổng hợp
 • 8 Nghiên cứu
 • 9 Lịch sử
 • 10 Tham khảo
 • 11 Đọc thêm
 • 12 Liên kết ngoài