Kế hoạch thực thi là gì

Kế hoạch là một tập hợp những hoạt động, công việc được sắp xếp theo trình tự nhất định để đạt được mục tiêu đã đề ra. Lập kế hoạch là chức năng đầu tiên trong bốn chức năng của quản lý là lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra. Lập kế hoạch là chức năng rất quan trọng đối với mỗi nhà quản lý bởi vì nó gắn liền với việc lựa chọn mục tiêu và chương trình hành động trong tương lai[1] Kế hoạch, điều thách thức lớn với hầu hết các nhà quản lý, đặc biệt là với các doanh nghiệp[2].

ke-hoach-thuc-thi-la-gi-img1

Kế hoạch Phục hưng châu Âu

Mục lục

  • 1 Khái niệm
  • 2 Vai trò
  • 3 Lập kế hoạch
  • 4 Một số loại kế hoạch
  • 5 Chú thích