Liệm có nghĩa là gì

Đám tang hay đám ma, lễ tang, tang lễ, tang ma là một trong những phong tục của Việt Nam. Bao gồm nhiều quy trình của những người đang sống thực hiện đối với người vừa chết

liem-co-nghia-la-gi-img1

Lễ động quan trong đám tang vua Khải Định năm 1925. Gia quyến mặc tang phục màu trắng, có đoàn thổi kèn giải và đánh đàn.

Tang lễ được tổ chức khác nhau ở các dân tộc trên Việt Nam, mỗi một dân tộc có những nghi lễ tổ chức khác nhau mặc dù không nhiều nhưng đều có những bước cơ bản tương đối giống nhau ở các người Kinh cũng như các dân tộc thiểu số khác. Trong tang lễ ngày nay lại có những điểm khác so với thời kỳ từ thế kỷ 20 trở về trước.

liem-co-nghia-la-gi-img2

Cờ tang

Mục lục

 • 1 Ma chay
 • 1.1 Trùng tang
 • 1.2 Hạ tịch
 • 1.3 Cáo phó
 • 2 Khâm liệm và nhập quan
 • 2.1 Thiết linh sàng, linh tọa
 • 2.2 Tang phục
 • 2.3 Phúng điếu
 • 2.4 Thổi kèn giải
 • 3 Di quan
 • 4 Chôn cất
 • 4.1 Viếng mộ đắp mộ
 • 4.2 Tuần chung thất hay còn gọi là tứ cửu tức (49 ngày)
 • 4.3 Tuần Tốt khốc (100 ngày)
 • 4.4 Giỗ đầu (Tiểu tường)
 • 4.5 Mãn tang (Đại tường)
 • 5 Ngày nay
 • 6 Tham khảo
 • 7 Chú thích
 • 8 Liên kết ngoài