love pizza là gì - Nghĩa của từ love pizza

love pizza có nghĩa là

Loại "tình yêu" mà những đứa trẻ trẻ đến nay, do sự bất lực của họ để biết tình yêu thực sự là gì.Tương tự như tình yêu chó con.

Ví dụ

"Ồ, bạn chỉ ở Pizza Love. Bạn yêu cô ấy cách bạn yêu Pizza"

love pizza có nghĩa là

Tại sao bạn đã tìm kiếm điều này?Nó chỉ có nghĩa là bạn yêu thích pizza.Đó là nó!Vâng Harry Styles đã nói điều này trong một cuộc phỏng vấn.

Ví dụ

"Ồ, bạn chỉ ở Pizza Love. Bạn yêu cô ấy cách bạn yêu Pizza"

love pizza có nghĩa là

Tại sao bạn đã tìm kiếm điều này?Nó chỉ có nghĩa là bạn yêu thích pizza.Đó là nó!Vâng Harry Styles đã nói điều này trong một cuộc phỏng vấn.

Ví dụ

"Ồ, bạn chỉ ở Pizza Love. Bạn yêu cô ấy cách bạn yêu Pizza"

love pizza có nghĩa là

Tại sao bạn đã tìm kiếm điều này?Nó chỉ có nghĩa là bạn yêu thích pizza.Đó là nó!Vâng Harry Styles đã nói điều này trong một cuộc phỏng vấn.

Ví dụ

"Ồ, bạn chỉ ở Pizza Love. Bạn yêu cô ấy cách bạn yêu Pizza"