Route trong anime là gì

Đây là một danh sách thuật ngữ đặc trưng trong anime và manga.

Lưu ý: Những từ tiếng Nhật được sử dụng thường ngày (ví dụ như: Oniisan, kawaii, senpai) không bao gồm trong danh sách này, trừ khi sự mô tả gắn liền với một số tài liệu tham khảo quan trọng có thể cung cấp dẫn chứng liên quan.

Mục lục

  • 1 Đặc trưng nhân vật
  • 2 Phân loại theo nhân khẩu học
  • 3 Cộng đồng người hâm mộ
  • 4 Thể loại
  • 5 Thuật ngữ
  • 6 Xem thêm
  • 7 Đọc thêm
  • 8 Chú thích