Thái phó là gì

Tam công (chữ Hán: 三公) dùng để chỉ ba chức quan cao cấp nhất trong triều đình phong kiến tại các nước Á Đông như Trung Quốc và Việt Nam. Chức vị chi tiết từng bộ ba này thay đổi theo từng thời đại mà không cố định.

thai-pho-la-gi-img1

Tào Tháo - từng là Tư không thời Hán Hiến Đế trước khi tự xưng Ngụy vương

Mục lục

  • 1 Chế độ
  • 2 Xem thêm
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo