Tốc độ 80km vòng tua máy bao nhiêu

Cụ thể của Altis là 1.000 vòng/phút, Mazda3 là 1.400 vòng/phút, Elantra 1.300 vòng/phút. Vòng tua máy thể hiện điều gì?

Xin hỏi sao có sự khác nhau như vậy? Theo tiêu chí hoạt động ổn định, bền bỉ, tiết kiệm xăng tôi nên chọn xe nào?