Từ một hộp chứa 20 tấm the được đánh số từ 1 đến 19 chọn ngẫu nhiên 2 thẻ

Từ một hộp chứa 20 thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên hai thẻ, tính xác suất sao cho có một thẻ mang số 5

Các câu hỏi tương tự

Một hộp chứa 20 thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp đó. Tính xác suất để thẻ lấy được ghi số lẻ và chia hết cho 3.

A. 0,3

B. 0,5

C. 0,2

D. 0,15

Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ một hộp chứa 20 thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Xác suất để lấy được thẻ ghi số chia hết cho 3 là

A.  1 20

B.  3 10

C.  1 2

D. 3 20

Một hộp chứa 9 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Lấy ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp đó. Khi đó xác suất để lấy được thẻ đánh số lẻ là:

A. 1/9

B.1/3 

C.4/9 

D.5/9

Từ một hộp có 1000 thẻ được đánh số từ 1 đến 1000. Chọn ngẫu nhiên ra hai thẻ. Tính xác suất để chọn được hai thẻ sao cho tổng của các số ghi trên hai thẻ nhỏ hơn 700.

tu-mot-hop-chua-20-tam-the-duoc-danh-so-tu-1-den-19-chon-ngau-nhien-2-the-img1
tu-mot-hop-chua-20-tam-the-duoc-danh-so-tu-1-den-19-chon-ngau-nhien-2-the-img2
tu-mot-hop-chua-20-tam-the-duoc-danh-so-tu-1-den-19-chon-ngau-nhien-2-the-img3
tu-mot-hop-chua-20-tam-the-duoc-danh-so-tu-1-den-19-chon-ngau-nhien-2-the-img4

Có 30 tấm thẻ được đánh số thứ tự từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên 10 tấm. Tính xác suất lấy được 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn trong đó có đúng một tấm thẻ mang số chia hết cho 10

A.  99 667

B.  568 667

C.  33 667

D.  634 667

Lấy ngẫu nhiên 1 thẻ từ 1 hộp 30 thẻ được đánh số từ 1 đến 30.

b) Tính xác suất để thẻ được lấy ghi số chia hết cho 5

A. 1/30

B. 1/5

C. 6

D. 1/6

Có 10 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tính xác suất để trong 10 tấm thẻ có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn và có đúng một tấm thẻ mang số chia hết cho 10.

tu-mot-hop-chua-20-tam-the-duoc-danh-so-tu-1-den-19-chon-ngau-nhien-2-the-img5
tu-mot-hop-chua-20-tam-the-duoc-danh-so-tu-1-den-19-chon-ngau-nhien-2-the-img6
tu-mot-hop-chua-20-tam-the-duoc-danh-so-tu-1-den-19-chon-ngau-nhien-2-the-img7
tu-mot-hop-chua-20-tam-the-duoc-danh-so-tu-1-den-19-chon-ngau-nhien-2-the-img8

Từ một hộp chứa 20 thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên hai thẻ, tính xác suất sao cho có một thẻ mang số 5

Đua top nhận quà tháng 4/2022Đại sứ văn hoá đọc 2022

tu-mot-hop-chua-20-tam-the-duoc-danh-so-tu-1-den-19-chon-ngau-nhien-2-the-img9
Đặt câu hỏi

(Giả sử kí hiệu ô mê ga:ω)

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

 Phép thử cho lấy ngẫu nhiên 1 thẻ từ 20 thẻ:

n(ω)={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20}=20

a) Gọi biến cố A:''Nhận được thẻ ghi số lẻ"

n(A)={1,3,5,7,9,11,13,15,17,19}=10

Vậy xác suất biến cố A là: P(A)=$\frac{n(A)}{n(ω)}$ =$\frac{10}{20}$ =$\frac{1}{2}$ 

b) Goi biến cố B:"Nhận được thẻ có số chia hết cho 3"

n(B)={3,6,9,12,15,18}=6

Vậy xác suất biến cố B là: P(A)=$\frac{n(B)}{n(ω)}$ =$\frac{6}{20}$ =$\frac{3}{10}$ 

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Từ một hộp chứa 19 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 19, chọn ngẫu nhiên 2 thẻ. Xác suất để tích của hai số ghi trên hai thẻ là một số chẵn bằng:

A.

B.

C.

D.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

đã hỏi trong Lớp 12 Toán học

· 19:38 06/04/2021

Từ một hộp chứa 19 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 19,chọn ngẫu nhiên hai thẻ. Xác suất để tích của hai số ghi trên hai thẻ được chọn là một số chẵn bằng 

A. 1519B. 1419C. 419D. 519

Câu hỏi hot cùng chủ đề
 • Cách chuyển từ sin sang cos ạ ?

  Trả lời (30) Xem đáp án »

 • Cho hàm số y=ax3+bx2+cx+d có đồ thị như hình vẽ. Tìm mệnh đề đúng

  tu-mot-hop-chua-20-tam-the-duoc-danh-so-tu-1-den-19-chon-ngau-nhien-2-the-img10

  A. a0, c>0, d

  B. a0, d

  C. a>0, b>0, c>0, d

  D. a0, c

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

CHỮA ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 2 - ĐỀ SỐ 3 - 2K5 Livestream LÝ THẦY TUYÊN

Vật lý

ÔN TẬP CHƯƠNG V : ĐẠO HÀM - 2k5 - Livestream TOÁN thầy THẾ ANH

Toán

CHỮA ĐỀ MINH HỌA CUỐI KÌ II (sát nhất) - 2K5 - Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN - 2k6 - Livestream TOÁN thầy ANH TUẤN

Toán

ÔN THI VÀO 10 - GIẢI ĐỀ THI THỬ THCS DỊCH VỌNG HÀ NỘI - 2k7 - Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

CHỮA ĐỀ THAM KHẢO CUỐI HỌC KÌ 2 - 2K5 Livestream LÝ THẦY TUYÊN

Vật lý

Xem thêm ...