Xu hướng tính dục toàn tính là gì

Toàn tính luyến ái (tiếng Anh: PansexualityOmnisexuality)[1] là chỉ sự hấp dẫn tình dục và/hoặc tình cảm với bất kể giới và giới tính nào.[2][3][4][5]

xu-huong-tinh-duc-toan-tinh-la-gi-img1

Cờ của cộng đồng người Pansexual

xu-huong-tinh-duc-toan-tinh-la-gi-img2

Cờ của cộng đồng người Omnisexual

Những người toàn tính (pansexual) có thể xem bản thân họ như là người mù giới, khẳng định rằng giới và giới tính không phải là yếu tố quyết định sự hấp dẫn tình cảm và tình dục của họ đối với những người khác.[3][4]

Toàn tính là một xu hướng tính dục độc lập hoặc là một nhánh của song tính.[3][6][7][8] Người toàn tính có được sự hấp dẫn với mọi người, cả nam, nữ lẫn những người phi nhị nguyên giới. Tính dục toàn giới hoàn toàn phủ nhận hệ nhị phân giới.[3][7] Đây cũng thường được xem là một xu hướng tính dục bao quát hơn tính dục song giới.[9][10][11] Mức độ bao quát của thuật ngữ "song tính" khi so với thuật ngữ "toàn tính" vẫn còn gây tranh cãi trong cộng đồng LGBT nói chung và cộng đồng người song tính nói riêng.[11]

Mục lục

  • 1 Phân biệt Pansexuality và Omnisexuality
  • 2 So sánh toàn tính luyến ái với song tính luyến ái và các xu hướng tính dục khác
  • 3 Đa tính luyến ái
  • 3.1 Lịch sử
  • 4 Sự hiện hữu của người toàn tính trong các tác phẩm phim ảnh
  • 5 Xem thêm
  • 6 Tham khảo
  • 7 Liên kết ngoài